Get inspired... by Life & Mobility!

Development

Tekenaars/Constructeurs, Hardware/Software Engineers en Technisch Specialisten werken op de afdeling Development samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten, het modificeren van bestaande producten en het productierijp maken hiervan. Dit gebeurt altijd op basis van een Programma van Eisen dat is opgesteld door de afdeling Product Management.

Als onderdeel van het ontwikkelproces worden prototypes gebouwd en projectspecifieke testmethoden ontwikkeld. Voordat de definitieve productie start, wordt in een 0-serie de geschiktheid van de gereedschappen bepaald en worden de meetmethoden, de meetmiddelen en de productie-instructies vastgelegd. Bij dit alles werken de verschillende disciplines van Development nauw samen.

Development heeft ook een belangrijke adviserende functie. De medewerkers zijn onder meer betrokken bij de opstelling van het Programma van Eisen voor een project en adviseren over de toepasbaarheid van nieuwe materialen en technieken. Daarnaast staan ze in nauw contact met leveranciers om de specificaties van inkoopdelen vast te leggen.