Get inspired... by Life & Mobility!

Personeel & Organisatie

Personeel & Organisatie coördineert het personeelsbeleid binnen de organisatie. De stimulerende rol van P&O is erg belangrijk; mensen maken immers de organisatie. Binnen de waarden die we als organisatie onderschrijven moeten medewerkers kunnen groeien en zichzelf kunnen ontplooien.